DUYURU


Enerji verimliliği portalımız yenilenmiştir.Bütün işlemler  enver.yegm.gov.tr adresinden yapılacaktır.

                                   

                     

                           Yeni sisteme giriş için tıklayınız        Yeni sistemin kullanım klavuzuna ulaşmak için tıklayınız

Yeni sistemin kullanımını gösteren videoları izlemek için tıklayınız
Sorularınızı portal.bilgi@yegm.gov.tr adresine mail atabilirsiniz.

              


  

 
  YASAL YÜKÜMLÜLÜK :

   18/04/2007 tarih ve 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan " Endüstriyel işletmeler ve enerji yöneticisi çalıştırmakla yükümlü olan bina sahipleri ve/veya yönetimleri istenen bilgileri, kamu kesiminde enerji yöneticisi çalıştırmakla yükümlü olan kurum ve kuruluşlar ise formatı Genel Müdürlük tarafından belirlenen enerji tüketim bilgileri ve kendi tespitlerini içeren raporları her yıl Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe verir "  hükmü ve 27/10/2011 tarih ve 28097 Sayılı Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hükümler.

 The content already contains fallowing languages:
  Türkçe