2017 YILI ENERJİ TÜKETİM BİLDİRİM DÖNEMİ HAKKINDA


Enerji tüketim bildirimleri için her yıl 1 Ocak - 31 Mart tarihleri arasında açılan sistemimiz bu yıl  yenileme çalışmalarından dolayı ileri bir tarihte açılacaktır.

Kısa süre sonra açılacak olan sistemimizde enerji tüketim bildirimi için yeterli süre verilecektir.Kullanıcılar için herhangi hak kaybı olmayacaktır.

2017 yılı enerji tüketim bildirimi  için  sistemimizin açılmasını bekleyiniz.


 

              


       Enver Portalına  üye olmak için tıklayınız (Üye Ol)


           Geçmiş yıllara ait bilgilerinizde eksiklik varsa lütfen eksikliklerinizi tamamlayınız.


        ENVER üzerinden Enerji Yöneticisi bildirimleri açılmıştır!

      Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca,  Yükümlü olanların Enerji Yöneticisi bildirimlerini portala girmeleri ve aynı zamanda posta yolu ile de göndermesi zorunludur.Enerji Yöneticisi bildirimleri için Enerji Yöneticisi Modülü Kullanım Kılavuzunu inceleyiniz.

UYARI: Enerji yöneticisi başlama tarihi enerji yöneticisi olarak işe başlanılan tarihtir, ENVER üzerindeki işlem tarihi değildir.

Aynı zamanda  posta yolu ile de bildirim için aşağıdaki formlardan uygun olanının onaylı olarak ekleri ile birlikte Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

Bina Enerji Yöneticisi Formu

Sanayi Enerji Yöneticisi Formu

OSB Enerji Yöneticisi Formu

EÜT Enerji Yöneticisi Formu

 

  YASAL YÜKÜMLÜLÜK :

   18/04/2007 tarih ve 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan " Endüstriyel işletmeler ve enerji yöneticisi çalıştırmakla yükümlü olan bina sahipleri ve/veya yönetimleri istenen bilgileri, kamu kesiminde enerji yöneticisi çalıştırmakla yükümlü olan kurum ve kuruluşlar ise formatı Genel Müdürlük tarafından belirlenen enerji tüketim bilgileri ve kendi tespitlerini içeren raporları her yıl Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe verir "  hükmü ve 27/10/2011 tarih ve 28097 Sayılı Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hükümler.

 The content already contains fallowing languages:
  Türkçe