>> 11 Şubat 2004 tarihli Enerji İç Pazarı’nda ısı talebine dayalı kombine ısı güç üretiminin teşviki konulu 92/42/EEC sayılı direktifi değiştiren 2004/8/EC sayılı AB Parlamentosu ve Konsey Direktifi

>> 16 Aralık 2002 tarihli binaların enerji performansı hususuna ilişkin 2002/91/EC sayılı AB Parlamentosu ve Konsey Direktifi

>> 19 Ocak 2001 tarihli yaz saati uygulamalarına ilişkin 200/84/EC sayılı Avrupa Parlementosu ve Konsey Direktifi

>> 3 Eylül 1996 tarihli ev tipi elektrikli buzdolapları, derin dondurucular ve kombinasyonlarına ilişkin 96/57/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

>>Ev için elektrikli buzdolapları, soğutucular ve bunların bileşimlerinin enerji etiketleri ile ilgili 92/75/EEC sayılı Konsey Direktifi’ni uygulayan 94/2/EC sayılı Direktifi değiştiren 3 Temmuz 2003 tarihli ve 2003/66/EC sayılı Komisyon Direktifi

>>13 Eylül 1993 tarihli enerji verimliliğinin geliştirilmesi vasıtasıyla karbon dioksit emisyonlarının sınırlandırılmasına ilişkin 93/76/EEC sayılı Konsey Direktifi

>>Yeni veya mevcut sanayi dışı binalarda sıcak su üretimi ve ısı jeneratörlerinin alan ısıtma performansı ve yeni sanayi dışı binalarda ısı izolasyonu ve yerel su dağıtımı hususunda 13 Şubat 1978 tarihli ve 78/170/EEC sayılı Konsey Direktifi

>> Floresan aydınlatma için balastların enerji verimliliğine ilişkin 18 Eylül 2000 tarih ve 2000/55/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi

>> Ev tipi elektrikli fırınların enerji etiketleri ile ilgili 92/75/EEC sayılı Konsey Direktifini uygulayan 8 Mayıs 2002 tarih ve 2002/40/EC sayılı Komisyon Direktifi

>> 22 Mart 2002 tarihli ve 2002/31/EC sayılı Ev Tipi Klimaların Enerji Etiketlemesine İlişkin Komisyon Direktifi

>> Ev tipi bulaşık makinelerinin enerji etiketleri ile ilgili 92/75/EEC sayılı Konsey Direktifi’ni uygulayan 97/17/EC sayılı Direktifi değiştiren 26 Şubat 1999 tarihli ve 1999/9/EC sayılı Komisyon Direktifi

>> Ev Tipi ampullerin enerji etiketleri ile ilgili 92/75/EEC sayılı Konsey Direktifini uygulayan 27 Ocak 1998 tarih ve 98/11/EC sayılı Komisyon Direktifi

>> Ev için çamaşır makinelerinin enerji etiketleri ile ilgili 92/75/EEC sayılı Konsey Direktifini uygulayan 95/12/EC sayılı Komisyon Direktifini değiştiren 17 Aralık 1996 tarihli ve 96/89/EC sayılı Komisyon Direktifi

>> Ev için kombine çamaşır makinesi kurutucusunun enerji etiketleri ile ilgili 92/75/EEC sayılı Konsey Direktifi’ni uygulayan 19 Eylül 1996 tarih ve 96/60/EC sayılı Komisyon Direktifi

>> Ev için elektrikli çamaşır kurutucularının enerji etiketleri ile ilgili 92/75/EEC sayılı Konsey Direktifini uygulayan 23 Mayıs 1995 tarih ve 95/12/EC sayılı Komisyon Direktifi

>> Ev aletlerinin enerji ve diğer kaynakları tüketiminin etiketleme ve standart ürün bilgilendirmesi ile gösterilmesine ilişkin 22 Eylül 1992 tarihli ve 92/75/EEC sayılı Konsey Direktifi

>> Enerji tüketen ürünlerin eko-dizayn gereksinimlerinin kurulması için bir çerçeve oluşturan ve 92/42/EEC sayılı Konsey Direktifi ve 96/57/EC ve 2000/55/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifleri’ni değiştiren 2005/32/EC sayılı ve 6 Temmuz 2005 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey DirektifiThe content already contains fallowing languages: