SANAYİDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜD ÇALIŞMALARI

Sanayide enerji verimliliği bilincini oluşturmak, enerji verimliliği odaklarını ve miktarlarını tespit etmek ve fabrikalarda etkili bir enerji yönetim sistemi kurulmasına yardımcı olmak amacıyla, EİE/UETM tarafından oluşturulan ekiplerce enerji verimliliği etüt çalışmaları yapılmaktadır. Özel olarak düzenlenmiş araçlarla ve portatif ölçüm cihazları ile yürütülen enerji verimliliği etüt çalışmaları sonucunda fabrikanın mevcut durumu ve enerji verimliliği potansiyeli tespit edilerek, fabrika yönetimine rapor halinde sunulmaktadır. Bugüne kadar, EİE/UETM elemanları tarafından zaman zaman çeşitli uluslararası projeler kapsamında yabancı uzmanların da desteği alınarak çeşitli sektörlerde yaklaşık 100’ün üzerinde fabrikada enerji verimliliği etüt çalışmaları yürütülmüştür.

Enerji verimliliği etüt çalışmaları

- Ön Görüşme / Veri toplama
- Ölçüm
- Sonuçların analizi / Rapor

aşamalarından oluşmaktadır.

Ön görüşme ve bazı temel verilerin toplanması ile çalışmanın çerçevesi belirlenen fabrikada, genellikle 3 kişilik teknik personelden oluşan ekip, tesisin durumuna göre 1-3 hafta arasında bir süre ile veri toplamakta ve çeşitli ölçümler yapmaktadır. Bu çalışmalar sırasında enerji dönüşümünün olduğu yerlerde, yoğun enerji tüketen cihazlarda ve bunların bulunduğu bölümlerde ölçümler alınmaktadır. Yapılan ölçüm sonuçları ve toplanan bilgiler değerlendirilerek fabrikanın mevcut durumu ve enerji tasarruf potansiyeli, boyut ve önlemler olarak belirlenip rapor halinde sunulmaktadır.

11 Kasım 1995 tarihli "Sanayi Kuruluşlarının Enerji Tüketiminde Verimliliğin Arttırılması İçin Alacakları Önlemler Hakkındaki Yönetmelik"in 21. maddesi ve 8 Temmuz 1998 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan duyuru gereğince, EİE/UETM tarafından yetki verilen kuruluşlar tarafından da Enerji verimliliği Etütleri yürütülebilmektedir. Halen Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Marmara Araştırma Merkezinin enerji verimliliği etüt çalışması yapmak üzere(TÜBİTAK-MAM) yetkisi devam etmektedir.The content already contains fallowing languages: