>> 3 Mart 1975 tarihli enerji ve çevre hususunda Konsey ilke kararı

>> 17 Aralık 1974 tarihli enerjinin rasyonel kullanımına dönük bir Topluluk aksiyon programı geliştirilmesi hususunda Konsey ilke kararı

>> 18 Aralık 1997 tarihli kombine ısı ve güç üretiminin teşvik edilmesine ilişkin Konsey ilke kararı

>> 7 Aralık 1998 tarihli Avrupa Topluluğu’nda enerji verimliliği konulu Konsey ilke kararı

>> Karbon dioksit emisyonlarının sınırlandırılması ve enerji verimliliğinin geliştirilmesine (CO2/enerji vergisi) yönelik bir Topluluk stratejisi konulu Komisyon Bildirisi’ne ilişkin Avrupa Kömür Çelik Topluluğu Danışman Komitesi’nin ilke kararı

>> 15 Eylül 1986 tarihli üye ülkelerde endüstriyel şirketlerde enerji verimliliğinin geliştirilmesine yönelik Konsey ilke kararı

>> 15 Mart 1985 tarihli Bina sektöründe enerjinin rasyonel kullanımı hususunda Konsey ilke kararı

>> 15 Ocak 1985 tarihli üye ülkelerde enerji tasarrufu programlarının geliştirilmesi hususunda Konsey ilke kararı

>> 9 Haziran 1980 tarihli enerji tasarrufu alanında yeni aksiyon yollarına ilişkin Konsey ilke kararı

>> 9 Aralık 1975 tarihli 1976/77 enerji tasarrufu için bir kısa dönemli hedef koyan Konsey ilke kararı

>> 17 Aralık 1974 tarihinde Konsey tarafından benimsenen Topluluk enerji politikası hedeflerinin başarılması için uygulanacak önlemler hususunda 13 Şubat 1975 Konsey ilke kararı

>> 17 Aralık 1974 tarihli enerjinin rasyonel kullanımına ilişkin bir Topluluk aksiyon programı hususunda Konsey ilke kararı

>> 17 Aralık 1974 tarihli 1985 için Topluluk enerji politikası hedeflerine ilişkin Konsey ilke kararı

>> 17 Eylül 1974 tarihli Topluluk için yeni bir enerji politikası stratejisi hususunda Konsey ilke kararıThe content already contains fallowing languages: